Nasze łowiska
Lista naszych łowisk z opisami.
Galeria
Zdjęcia z naszych zasiedzeń i nie tylko
Klubowe rekordy
Złowione, zmierzone, zważone. I wypuszczone
Forum
Miejsce do wymiany informacji.
Filmy
Sami kręciliśmy
Kontakt
Chcesz się z nami umówić na posiadówkę?
sobota, 25 czerwiec 2022

Drodzy Koledzy Karpiarze

Drodzy Koledzy Karpiarze, Już od kilku lat środowisko karpiarzy w Polsce podejmuje wysiłek mający na celu poprawę warunków realizowania naszego wspólnego hobby jakim jest karpiarstwo. Praca w kierunku ochrony wód i ryb, propagowanie zasady ‘catch & release’, walka o wprowadzenie wymiarów ochronnych dla karpia i amura oraz propagowanie karpiarstwa to codziennośd większości karpiarzy w Polsce. Miedzy innymi, dla realizowania tych celów na poziomie formalnym i ogólnopolskim powstała Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. Pierwszy rok naszej działalności uzmysłowił nam jak wiele problemów jest do rozwiązania i jak wiele zadao jest do wykonania aby skutecznie realizowad postawione sobie cele. W pierwszym roku popełniliśmy z pewnością wiele błędów ale ten rok pozwolił nam na zrozumienie, że podstawowym celem jaki PFWK musi osiągnąd aby móc realizowad dowolne zadanie jest pełne zintegrowanie karpiarzy w Polsce. Tylko wspólna praca i współdziałanie w skali ogólnopolskiej da nam wszystkim możliwośd osiągania założonych celów, korzystnych dla każdego karpiarza w Polsce. Tylko wspólne działania pozwolą nam zjednoczyd całe środowisko dając siłę, dzięki której wszyscy karpiarze będą mogli w pełni cieszyd się swobodą realizowania swojego hobby oraz pełnego urzeczywistniania idei ochrony ryb i zbiorników. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków PFWK przygotowaliśmy i opracowaliśmy szereg działao ujętych w formie kilkuletniego planu, którego realizacja spowoduje pełną integrację środowiska karpiarzy w Polsce oraz doprowadzi do osiągnięcia większości celów będących ważnymi dla karpiarstwa w naszym kraju. Aby jednakże te działania i plany zrealizowad musimy połączyd wysiłek wszystkich karpiarzy. Musimy włączyd i zaprosid do współpracy każdego, komu leży na sercu rozwój karpiarstwa. Bo tylko w grupie znajdziemy siłę. Działania, które chcemy zrealizowad wspólnie z wszystkimi chętnymi karpiarzami ujęte są w poszczególne projekty. M.in. : Projekt PCM i PCC, mający na celu usystematyzowanie sfery sportowej karpiarstwa polskiego. Projekt ‘Poznaj łowiska polskie’ mający na celu aktywizację turystyki karpiowej w Polsce oraz skuteczne nawiązywanie ścisłych kontaktów pomiędzy Teamami. Projekt EURO CARP mający na celu ułatwienie Teamom polskim nawiązywanie kontaktów ( i odwrotnie ) z Klubami zagranicznymi połączone z odwiedzaniem się na łowiskach. Projekt ‘Certyfikat 60’ mający na celu uruchomienie procesów wprowadzania górnych wymiarów ochronnych na łowiskach PZW. Projekt ‘Ogólnopolski Karpiowy Dzieo Dziecka’ mający na celu rzeczywiste propagowanie karpiarstwa wśród młodzieży oraz udrożnienie Klubom kontaktów z lokalnymi władzami i mediami. Projekt ‘Nowy Sponsoring’ mający na celu ułatwienie organizacji zawodów przez kluby zorientowane na organizacje zawodów niskobudżetowych. Projekt „Zimowa Ochrona Wód” mający na celu zainicjowanie współpracy z lokalnymi kolami PZW w ramach ochrony łowisk oraz wiele innych projektów, będących w naszej ocenie atrakcyjnymi dla wszystkich karpiarzy w Polsce. Przedstawienie naszych pomysłów i planów odbędzie się w trakcie Targów Karpiowych w Zabrzu, w dniu 05 marca o godz. 12.00 w Hali Głównej Targów w czasie spotkania, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich karpiarzy, którym zależy na budowaniu lepszego jutra dla karpiarstwa w Polsce. Z karpiowym pozdrowieniem Zarząd PFWK

Sponsorzy

Znalezione obrazy dla zapytania: kordaZnalezione obrazy dla zapytania: baitboxZnalezione obrazy dla zapytania logo carppassion

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin